Treść szkolenia daje możliwość zapoznania się z podstawowymi terminami dotyczącymi BDOT10k, jak i GIS. W kursie poznasz założenia i możliwości wykorzystania zasobu BDOT10k, dowiesz się podstawowych informacji o najważniejszych projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Czas przewidziany na kurs i rozwiązanie testu końcowego to 60 minut.

Szkolenie przewiduje tematy określające aspekty prawne dotyczące BDOT10k z uwzględnieniem odpłatności za dane. Dodatkowo dowiesz się o udostępnianiu danych, a także o zasadach składania wniosków o ich udostępnienie. Poznasz także formaty, standardy i metody wymiany danych.

Czas przewidziany na kurs, rozwiązanie testu końcowego oraz ćwiczenia praktycznego to 75 minut.

W tym kursie dowiesz się, jakie rejestry komplementarne  stanowią uzupełnienie BDOT10k, a także o innych rejestrach publicznych zasilających dane BDOT10k. Dodatkowo będziesz wiedział, jakie atrybuty i wartości można pozyskać z każdego rejestru.

Czas przewidziany na kurs i rozwiązanie testu końcowego to 75 minut.

W tym kursie będziesz miał możliwość poznania usług, jakie oferuje Geoportal 2, m.in. WMS, WFS. Dodatkowo poznasz inne geoportale i korzyści wynikające z ich korzystania.

Czas przewidziany na kurs i rozwiązanie testu końcowego to 120 minut.

Szkolenie przewiduje poznanie funkcji użytkowania darmowego odpowiednika komercyjnego oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi QGIS. Kurs wprowadza do obsługi programu, możliwe do wykonania są również ćwiczenia praktyczne.

Czas przewidziany na kurs, rozwiązanie testu końcowego oraz ćwiczenia praktyczne to 75 minut.

W tym kursie będziesz mógł poznać organizację bazy BDOT10k oraz zasady towarzyszące jej tworzeniu. Szkolenie pozwoli na zapoznanie się ze strukturą zasobu BDOT10k oraz szczegółową klasyfikacją obiektów. Dodatkowo przewidziano ćwiczenie praktyczne.

Czas przewidziany na kurs, rozwiązanie testu końcowego oraz ćwiczenie praktyczne to 75 minut.