Aktualności

 
 
Obraz Administrator Platformy
Informacja o kursach - moduł zaawansowany
Administrator Platformy w dniu środa, 14 październik 2015, 01:28 napisał(a)
 

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi kursami dostępnymi w module zaawansowanym, realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową  organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach realizacji projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.