FAQ

Czy są to kursy bezpłatne?

Udział w szkoleniach w formie kursów e-learningowych z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach realizacji projektu GBDOT są bezpłatne.

Jakie są kryteria kwalifikacji przy rejestracji? Czy liczba ogólna lub liczba uczestników z konkretnej jednostki jest ograniczona?

Warunkiem udziału w szkoleniach e-learningowych jest wypełnienie formularza zgłoszenia. Liczba uczestników biorących udział w szkoleniach jest nieograniczona.

Jakie są ramy czasowe szkoleń, czy wszystkie elementy można realizować we własnym czasie i tempie?

Szkolenia na platformie e-learningowej eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl będą aktywne od 15.09.2015r.

Czy można jednocześnie ukończyć moduł podstawowy i moduł zaawansowany (szeregowo lub równolegle)?

Każdy uczestnik szkoleń e-learningowych samodzielnie dokonuje zapisu na kursy dostępne na platformie poprzez ich wybór na liście kursów dostępnej po zalogowaniu się na platformie szkoleniowej. Możliwy jest udział w kilku kursach równolegle.

Jaki będzie tryb i kryteria oceniania/zaliczania szkoleń?

Każdy uczestnik wybranego kursu może uzyskać certyfikat potwierdzający jego ukończenie – warunkiem uzyskania certyfikatu jest ukończenie lekcji teoretycznych, uzyskanie pozytywnego wyniku w teście sprawdzającym oraz wypełnienie ankiety oceniającej kurs.

Na jakim oprogramowaniu prowadzone będą ćwiczenia?

Oprogramowaniem wykorzystywanym w szkoleniach e-learningowych do obsługi BDOT10k jest QuantumGIS.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 wrzesień 2015, 10:44