Jak korzystać z platformy?

 

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k 

 

Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową  organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w ramach realizacji projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kliknij aby pobrać podręcznik.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 wrzesień 2015, 15:32